Geografi

Holland har ett mycket flackt landskap där en stor del av landet ligger på samma nivå som havet, ibland lägre. Naturen i Holland består av så kallad blandskog och jordbruksmark. Holland har tio nationalparker och hundratals naturreservat samt många floder och bifloder och en hel del sjöar.