Politik

Holland räknas som ett av de mest demokratiska länderna i världen. Landet har en parlamentarisk demokrati och en monark som formell statschef. Parlamentet är uppdelat i två kammare.

Holland har många partier och är känt för sin konsensusdemokrati, det vill säga att regeringen i viktiga frågor söker stöd hos många partier och hos allmänheten.