Religion

Även om Holland räknas som ett kristet land är det främst ett sekulariserat land, precis som Sverige. Inte mer än 39 % av befolkningen är religiöst anknutet och bara 20 % besöker kyrkan regelbundet. De största religionsinriktningarna är protestantism och katolicism. På tredje plats kommer islam. Det finns mellan 800 000 – 900 000 tusen muslimer i Holland, vilket är drygt 5 % av befolkningen.