Språket

Det språk som talas i Holland är nederländska. Nederländska är ett västgermanskt språk som uppstod på 700-talet och talas av Hollands dryga 16 miljoner invånare och av 6 miljoner i Flandern, det vill säga i norra Belgien. Nederländska är officiellt språk i Belgien och flera forna kolonier i Västindien och Sydamerika. Liksom i Engelskan har det holländska alfabetet 27 bokstäver.

Förr användes ofta benämningar holländska och flamländska istället för nederländska. Holländska ansågs talas i Holland och flamländska i Flandern. Även idag används dessa benämningar inofficiellt, men språkforskare och de flesta holländare anser att det är felaktigt.

Sedan 1980 då Holland och Flandern bildade en språkunion avskaffades benämningarna holländska och flamländska officiellt. Den nederländska som talas i Flandern är egentligen bara en dialekt av den nederländska som talas i Holland, men den innehåller bland annat fler låneord från franskan. Skillnaden mellan det som (inofficiellt) kallas holländska och flamländska är ungefär lika stor som skillnaden mellan riksvenska och finlandsvenska.